- Hoe geef ik als gemeente vorm aan de participatiesamenleving?
- Hoe investeer ik in de verhouding tussen gemeenteraad en college van b en w?
- Is mijn interne organisatie voldoende berekend op een crisis?
- Hoe breng ik mijn dossier effectief onder de aandacht van het lokaal bestuur?

Als dit soort vragen u bezighouden, kan Wiebosch Consultancy u verder helpen. Wiebosch Consultancy, dat ben ik: Maria Wiebosch. Alle kennis en ervaring die ik opdeed in een lange carrière als burgemeester, politicus en (interim-) manager, stel ik nu als consultant in dienst van goed en eigentijds lokaal bestuur. Als trainer, als adviseur en als (dag-)voorzitter.

openbare orde en veiligheid | natuur en recreatie | wonen en zorg | openbaar bestuur

Bruggen bouwen als recept voor resultaat

Maria Wiebosch — Wiebosch Consultancy — 06 15635782 — info@wieboschconsultancy.nl - KvK 59297719